0225.3836481

CÔNG TY CỔ PHẦN TIN HỌC VÀ CÔNG NGHỆ HÀNG HẢI

Mang đến sự gia tăng giá trị cho khách hàng

44 Trần Khánh Dư, Ngô Quyền, Hải Phòng | 0225.3836481 | phongktth.miteco@gmail.com |

Ngôn ngữ: Tiếng ViệtTiếng Anh

  • Nền trang con

1. Hội đồng quản trị.

2. Ban giám đốc.

3. Phòng Kinh tế tổng hợp

4. Phòng Marketing.

5. Phân xưởng in.

6. Phòng Tài chính kế toán.

7. Phòng Tin học ứng dụng

8. Phòng tổ chức nhân sự tiền lương.

9. Phòng Hành chính quản trị

 

BẢN QUYỀN THUỘC VỀ MITECO