CÁC GIẤY TỜ CẦN THIẾT KHI ĐẾN ĐẶT IN HÓA ĐƠN

(Theo nghị định 51/2010/NĐ-CP ngày 14/05/2010

và thông tư 153/2010TT-BCT ngày 28/9/2010)

1. Bản sao công chứng giấy phép đăng ký kinh doanh.

2. Bản sao công chứng giấy đăng ký mã số thuế.

3. Bản sao CMT nhân dân của người đến đặt in.

4. Giấy giới thiệu do Công ty cấp về việc đến liên hệ đặt in hóa đơn.

5. Giấy ủy quyền (nếu người ký hợp đồng không phải là chủ Doanh nghiệp).

Apycom jQuery Menus